Систем на равенки

Истовремени равенки и системи на равенки се конечни множества на равенки за кои се бара заедничко решение. Се делат на истите видови како обичните единечни равенки:

ПоврзаноУреди