Според легендата, Семирамида била асирска кралица, ќерка на божицата Иштар и на кралот Нин. Нејзе и се припишуваат основањето на Вавилон, изградбата на раскошните палати и на величествените Семирамидини висечки градини, што претставувале едно од седумте светски чуда во античкото време. Семирамида била прочуена по мудроста.

Семирамида, кралица на Вавилон, симболистичко дело на сликарот Чезаре Сакаги
Семирамида, кралица на Вавилон, симболистичко дело на сликарот Чезаре Сакаги
Семирамидините висечки градини, во позадина е Вавилонската кула, слика од XVI век.