Сексизам или полова дискриминација е предрасуда или дискриминација врз основа на полот на една личност.[1] Сексистички ставови можат да потекнуваат од традиционалните стереотипи за половите улоги,[2][3] и можат да вклучуваат верувањето дека лице од еден пол е суштински супериорно на лице од другиот пол.[4] Кандидатот за вработување може да се соочи со дискриминаторски платеници, или (ако вработен) да добива нееднаков надомест или третман во споредба со оној на неговите врсници од спротивниот пол. Екстремниот сексизам може да поттикне сексуално малтретирање, силување и други форми на сексуално насилство.[5]

Апсење на членот на организација за згрижување во Лондон, 1914 година.

Поимот сексизам обично се поврзува со негативните настроенија кон жената кои произлегуваат од верувањето дека жените се помалку вредни или помалку способни од мажите. Низ историјата, жените биле угнетувани од мажите, често игнорирани и во областите како академија. Во социјалната психологија, истражувањата на предрасудите како што е „Кој ги сака компетентните жени“, довеле до истражувања на предрасудите основани на полот.[6] Ова резултирало во две широки теми или фокуси во ова поле: првата се фокусира на ставовите кон еднаквоста на половите, а втората на верувањата на луѓето за мажите и жените.[6] Денешните истражувања основани на сексизам продолжуваат да се остваруваат во психологијата, со тоа што истражувачите се обидуваат да разберат како мислите, чувствата и однесувањата на луѓето влијаат и се повлијаени од другите.

Наводи уреди

  1. „Sexism - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary“. Merriam-webster.com. August 31, 2012. Посетено на July 20, 2013.
  2. Matsumoto, 2001. P.197.
  3. Nakdimen KA The American Journal of Psychiatry [1984, 141(4):499-503]
  4. Doob, Christopher B. 2013. Social Inequality and Social Stratification in US Society. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  5. Forcible Rape Institutionalized Sexism in the Criminal Justice System| Gerald D. Robin Division of Criminal Justice, University of New Haven
  6. 6,0 6,1 Dovidio, John, Peter Glick, and Laurie Rudman. On the Nature of Prejudice. Malden: Blackwell Publishing, 2005. 108. Print.