Северна Фризија (појаснување)

појаснителна страница

Северна Фризија може да се однесува на следниве географски единици: