СОУ „Методија Митевски Брицо“ - Македонска Каменица


„Методија Митевски Брицо“ — средно училиште во Македонска Каменица, Општина Македонска Каменица.

Методија Митевски Брицо
Место
Општина: Македонска Каменица
Место: Македонска Каменица
Основни информации
Контакт информации
Портал metodijamitevskibricomk.schools.edu.mk

Основање и развојУреди

Училиштето М.М.Брицо се наоѓа во центарот на Македонска Каменица. Училиштето постои од 1966/67година и низ неговите врати влегле многу генерации кои сакале да се здобијат со многу знаење. Училиштето нуди гимназиско и стручно образование од кои учениците можат да бираат. Во трета година учениците избираат едно од трите понудени подрачја: општествено-хуманистичко, природно-математичко и јазично-уметничко подрачје. Знаејата се доволни за да се продолжи понатаму на високо школските установи кога ке се излезе од училишните врати.Сето тоа е добра основа и претставува патоказ по кој ние треба да го избереме правиот пат,а кој директно влијае при изградувањето на нас како личности. Во ова училиште има 19 опремени училници,од кои два се кабинети.Кабинетот по информатика е опремен со 15компјутери, достапни на интернет. Кабинетот по хемија е доста опремен и во него учениците изведуваат разни експерименти.Училиштето располага соедна библиотека,3 канцеларии и една сала која беше реновиран од пред една година.Училиштето е опкружено со школски двор каде што учениците се релаксираат за време на одморите. Во училиштето има 12 паралелки од кои 4 прва, 3 втора, 3 трета и 2 четврта,

Учество на натпревариУреди

Освоени наградиУреди

Познати личности кои учеле во ова училиштеУреди

  • Соња Стаменкова (р. 1968) — политичарка и градоначалничка на Општина Македонска Каменица

Познати личности кои предавале во ова училиштеУреди

Надворешни врскиУреди