Романтистичка музика

Романтистичка музика е онаа музика која припаѓа на стилскиот правец романтизам, кој го опфаќа XIX век. За прв романтичар се смета Бетовен, кој е преоден композитор меѓу класицизмот и романтизмот.