Римски магистрат

Стар Рим
Политика на и управување во Стариот Рим

Римско Кралство
753 п.н.е.510 п.н.е.
Римска Република
510 п.н.е.27 п.н.е.
Римско Царство
27 п.н.е.476

Принципат
Западно царство

Доминат
Источно царство

Редовни магистрати

Конзул
Претор
Квестор
Промагистрат

Едил
Трибун
Цензор
Управник

Вонредни магистрати

Диктатор
Магистер еквитум
Конзуларен трибун

Рекс
Триумвири
Децемвири

Титули и почести
Цар

Легат
Дукс
Официус
Префект
Викариј
Вигинтисексвири
Ликтор

Магистер милитум
Император
Принцепс сенатус
Понтифекс максимус
Август
Цезар
Тетрарх

Политика и право

Сенат
Курсус хонорум
Римски собранија
Колегијалност

Римско право
Римско граѓанство
Аукторитас
Курсус хонорум

Магистрат (лат.: Magistratus) бил секој избран функционер во римската држава, а неговата служба се нарекувала магистратура.

Во периодот на Римското кралство највисокиот магистрат со извршни овластувања бил римскиот крал[1]. Неговата власт, de facto, била апсолутна. Тој бил носител на извршната власт, законодавец, главен судија, врховен свештеник и единствен врховен командант на војската. По смртта на кралот, власта привремено преминувала во Сенатот, кој го избирал интеррексот (Interrex) за да го организира изборот на новиот крал.

МагистратуриУреди

Магистратурите биле редовни и вонредни.

Редовни магистрати (избрани):

Вонредни магистрати (именувани):

НаводиУреди

  1. Magistratus, Article by George Long, M.A., Fellow of Trinity College William Smith, D.C.L., LL.D.: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875. анг.