Магистрат (лат.: Magistratus) бил секој избран функционер во римската држава, а неговата служба се нарекувала магистратура.

Во периодот на Римското кралство највисокиот магистрат со извршни овластувања бил римскиот крал[1]. Неговата власт, de facto, била апсолутна. Тој бил носител на извршната власт, законодавец, главен судија, врховен свештеник и единствен врховен командант на војската. По смртта на кралот, власта привремено преминувала во Сенатот, кој го избирал интеррексот (Interrex) за да го организира изборот на новиот крал.

Магистратури

уреди

Магистратурите биле редовни и вонредни.

Редовни магистрати (избрани):

Вонредни магистрати (именувани):

Наводи

уреди
  1. Magistratus, Article by George Long, M.A., Fellow of Trinity College William Smith, D.C.L., LL.D.: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875. анг.