Извршна власт

(Пренасочено од Извршната власт)

Извршна власт — гранка на државната власт чија должност е да ги спроведува законите што ги донела законодавната власт. Во зависност од бројот на органи што се носители на извршната власт, извршната власт во одредена држава може да биде моноцефална (едноглава) или бицефална (двоглава). Моноцефална извршна власт има кога постои само еден носител на извршната власт (шефот на државата) и во тој случај тој истовремено стои и на чело на владата (или кабинетот). Бицефална извршна власт има кога покрај шефот на државата, носител на извршната власт е и претседателот на владата.

Серијал за Политика:
Подсерии од Политика

Извршната власт во Република Македонија е бицефално организирана и ја вршат Владата и претседателот на државата.

Поврзано

уреди