Римска аристократија

(Пренасочено од Римската аристократија)

Римската аристократија ја сочинувале Римјаните коишто биле поимотни, со поголемо обработливо земјиште и чие богатство било многу поголемо од останатите Римјани. За време на кралството тоа биле само Патрициите, но подоцна и многу Плебејци се збогатиле,но сепак тие и понатаму немале права во римското кралство по што дошло до судир помеѓу Патрициите и Плебејците што предизвикало промена на државното уредување на римската империја од кралство во република.