Птах е египетски бог на уметноста. Најмногу е почитуван во Мемфис. Според мемфиската митологија, Птах е создавачот на светот, татко на Атум, богот на Сонцето. Во уметноста се прикажува како мумифициран човек со жезло.

Птах прима жртва од Рамзес III.

Птах бил еден од најактивните од трите големи бога кои ги извршувале Тотовите заповеди, тој со неговата реч ја извршувал волјата на првобитната создавачка Моќ; бил самосоздаден, и облик на богот-Сонце Ра како оној „кој го започнува“ денот. Според еден мит, кој не добил на голема популарност во Египет, тој бил создател на светот, боговите, градовите (архитект), храната, водата итн. Од извесни алузии во Книгата на мртвите дознаваме дека тој „ја отварал устата“ на боговите и според тоа станал бог на Озиросовиот круг. Неговиот женски пандан била божицата Сехет. Третиот член на ова тројство е Нефер-Тему кој бил и поглаватар на тројството.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  • Египетска религија - египетската идеја за задгробниот живот - Е.А. Волис Баџ