Применета наука

(Пренасочено од Применети науки)

Применета наука е примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми. На пример, разните видови на инженерство се во потесно сродство со „применетите науки“. Применетите науки се од голема важност за развојот на технологијата. Употребата на една применета наука во индустриски рамки обично се нарекува истражување и развој.

Дисциплини уреди

Археологија уреди

Вештачка интелигенција уреди

Екотехнологија уреди

Електроника уреди

Енергетика уреди

Зоографија уреди

Информатика уреди

Микротехнологија уреди

Нанотехнологија уреди

Наука за материјалите уреди

Јадрена технологија уреди

Оптика уреди

Складирање енергија уреди

Техничка физика уреди


Предлошка:Technology