Применета наука

Применета наука е примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми. На пример, разните видови на инженерство се во потесно сродство со „применетите науки“. Применетите науки се од голема важност за развојот на технологијата. Употребата на една применета наука во индустриски рамки обично се нарекува истражување и развој.

ДисциплиниУреди

АрхеологијаУреди

  Главна статија: „Археологија.

Вештачка интелигенцијаУреди

  Главна статија: „Вештачка интелигенција.

ЕкотехнологијаУреди

  Главна статија: „Екотехнологија.

ЕлектроникаУреди

  Главна статија: „Електроника.

ЕнергетикаУреди

  Главна статија: „Енергетика.

ЗоографијаУреди

  Главна статија: „Зоографија.

ИнформатикаУреди

  Главна статија: „Информатика.

МикротехнологијаУреди

  Главна статија: „Микротехнологија.

НанотехнологијаУреди

  Главна статија: „Нанотехнологија.

Наука за материјалитеУреди

  Главна статија: „Наука за материјалите.

Нуклеарна технологијаУреди

  Главна статија: „Нуклеарна технологија.

ОптикаУреди

  Главна статија: „Оптика.

Складирање енергијаУреди

  Главна статија: „Складирање енергија.

Техничка физикаУреди

  Главна статија: „Техничка физика.


Предлошка:Technology