Применета наука

Применета наука е примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми. На пример, разните видови на инженерство се во потесно сродство со „применетите науки“. Применетите науки се од голема важност за развојот на технологијата. Употребата на една применета наука во индустриски рамки обично се нарекува истражување и развој.

ДисциплиниУреди

АрхеологијаУреди

Вештачка интелигенцијаУреди

ЕкотехнологијаУреди

ЕлектроникаУреди

ЕнергетикаУреди

ЗоографијаУреди

ИнформатикаУреди

МикротехнологијаУреди

НанотехнологијаУреди

Наука за материјалитеУреди

Нуклеарна технологијаУреди

ОптикаУреди

Складирање енергијаУреди

Техничка физикаУреди


Предлошка:Technology