Прелистувачка игра

видеоигра што се игра на прелистувач

Прелистувачка игра (англиски: Browser game) — сметачка игра што се игра непосредно на прелистувач како (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer итн.

скриншот-2011

Пример за такви игри се ERepublik, E-sim, Grepolis и други.

После 2010 година, игрите со прелистувачи напишани во други формати, покрај Flash, остануваат популарни, како што се HTML5, WebGL и WebAssembly. Најпознатите игри се Sliter.io, Agar.io.