Пребонд (македонски: Кнез Првуд[1]) (латински: Rex Prebond, Rex Prebont или Rex Prebondus), Кнез на Ринхините бил вториот познат кнез на првата средновековна држава во Македонија, наречена од Римјаните (Ромеите), Склавинија. Тој владеел во 70-те години на 7 век. Погубен е 674 г. во Цариград зашто наводно кроел нов напад на Солун.

НаводиУреди

  1. "Историја на македонскиот народ", Институт за национална историја Скопје, 1969, Книга прва, Дел Втори, Глава II, д-р Орде Иваноски и д-р Бранко Панов, Населување на Словените во Македонија и Создавање на македонските склавинии, стр. 82-83