Во научна класификација на живите организми, потколено (науч. subphylum) е таксономски ранг што се употребува во зоолошка номенклатура. Во таксономската хиерархија, потколеното е под коленото, а над наткласата.

Кај габите и растенијата се користи еквивалентниот таксономски ранг „пододдел“.

Примери

уреди

Не сите колена на животни се делат на потколена. Потколена имаат само следниве: