Хиподермис или масно ткиво е најдолниот слој од кожата кој го попречува преголемото губење на топлина од телото и претставува резерва на храна и енергија.

Хиподермисот е најдолниот слој од кожата прикажан на горниот дијаграм