Портрет на Амброаз Волар (Сезан)

Портрет на Амброаз Волармасло на платно од 1899 година од Пол Сезан, портрет на неговиот трговец со слики Амброаз Волар. Денес се наоѓа во Пти пале во Париз.

Портрет на Амброаз Волар