Оваа страница се однесува на генетските полови. За друго значење види пол (објаснување).


Пол - биолошки карактеристики кои некого го одредуваат како жена или маж (комбинација на телесни карактеристики кои вклучуваат хромозоми, хормони, внатрешни репродуктивни органи).


ПоврзаноУреди