Оваа страница се однесува на генетските полови. За друго значење види пол (објаснување).


Женка (лево) и мажјак (десно)
ракчиња -{Cyclops bicuspidatus}-

Пол - биолошки карактеристики кои некого го одредуваат како жена или маж (комбинација на телесни карактеристики кои вклучуваат хромозоми, хормони, внатрешни репродуктивни органи).

ПоврзаноУреди