Подарок е предавање на архивски материјал од иматели за разни побуди.

Имателот на архивскиот материјал од разни побуди го предава материјалот во надлежниот архив и задржува одредени права над предадениот материјал, односно може да постави одредени услови за негово користење.

Поврзано уреди

Наводи уреди