Пикадо ( англиски: darts , германски: Wurfpfeilspiel ) е игра во која еден или повеќе натпреварувачи фрлаат мали стрели во тркалезна цел со дијаметар од 45,1. Целта е поделена на делови и секој дел носи одреден број на поени. Таблата е од дрво. Се наоѓа на стандардно растојание од 2,37 од натпреварувачот и е обесено на ѕид или друга поддршка на растојние од 1,73 од подот до центарот на таблата. Дијагоналата од линијата за фрлање до центарот на целта е во должина од 2.934.

Стандардна цел
Целта на играта е да се добијат што е можно повеќе поени сè додека не се постигне договорениот број.
Пикадо (стрела)

Пикадо е игра за одмор, но исто така претставува и професионален спорт .[1]

Играчите наизменично фрлаат три стрели на таблата. Се додаваат броевите на погодените полиња. Целта на играта е да се достигне нулата почнувајќи од договорениот број (301 или 501), под услов последното фрлање да биде двојно или центар.( англиски: Bull's Eye, Double-Bull ) .

Постојат неколку различни режими на игра, но и различни табли за покадо. Најраспространета е играта со "часовник табла", која потекнува од Англија од 1896 година. Таа била така именувана бидејќи личела на ѕиден часовник . Целта била поделена на кружни венци (прстени) со различни ширини со помош на концентрични кругови. Полупречникот на централниот круг е 0,6, b е ширината на венец 1,5, 7,5 c венец, Круг d 0.9, 5.4 e венец, Круг f 0,9, и периферна венец, 6.25. Целата цел, освен кругот а и венецот б, е поделена на 20 еднакви (жолто-црни, црно-бели или црвено-зелени) сектори (делови), означени со броеви 1 до 20 на периферниот венец. Фрлањата се вреднуваат со соодветни поени . Високите резултати се многу блиску до ниските, така што доколку имате цел да постигнете висок резултат, доволно е мала грешка за да се погоди нискиот резултат (највисокиот резултат од 20 поени е помеѓу 5 и 1, на пример).[1]

ИзвориУреди

  1. 1,0 1,1 Дипре, Б. и сарадници. 2007. Школска енциклопедија: . Књига-комерц: Београд.

Надворешни врскиУреди