Пафлагонија (старогрчки: Παφλαγονία; турски: Paflagonya) бил антички регион на црноморскиот брег во северна Анадолија, сместен помеѓу Витинија на запад и Понт на исток, и одделен од Фригија (подоцна, Галатија). Според Страбон, реката Партениј ја формирала западната граница на регионот, а од исток била ограничена со реката Халис. Името Пафлагонија е добиено од легендите од Пафлагон, син на Финеј.

Историски региони на Анадолија