Партер е гимнастичка вежба која се работи на душеци со димензии 12 х 12 метри. Работата на оваа вежба може да биде пропратена со музика, но и не мора. Потребно е доста напорно вежбање, посветеност и истрајност како би се совладаат движењата на оваа вежба.

Гимнастичарка на партер

Гимнастичките скокови и акробатските вештинни кои се изведиле во големи амплитуди на извесн начин покажуваат грациозност и спремност вежбачот. Мерки на заштита:

  • При оваа вежба , гимнастичарот треба да биде максимално сконцентриран.
  • Партер може да се работи само на еластична и мека подлога или душеци, за да се избегне повреда.
  • Подлогата на која се работи партер не смее да биде иритантна на кожата на гимнастичарите.