Паразитологија — наука за паразитите, нивните домаќини и врската помеѓу нив. Паразити може да бидат најразлични црви и праживотни кои може да се јават кај растенијата, животните и човекот. Човекот е домаќин за околу 300 видови на паразитски црви и околу 70 видови на праживотни.

Свинската тенија е паразит кај човекот

Поврзано уреди