Паразитско растение

Паразитските растенија не растат на почвата, туку на друго растение. Тие не вршат фотосинтеза и храната ја земаат преку своите корења или стебленца од растението - домаќин преку хаустории (структури за впивање).

Cuscuta или вилина косица (жолта боја) која паразитира на дрво.