Илирскиот јазик или илирските јазици е група на исчезнати индоевропски јазици. Јазикот бил зборуван на територија на Западен Балкан односно на територијата каде што живееле илирски племиња. Та територија денес се совпаѓа со државите Словенија, Хрватска Босна и Херцеговина и Црна Гора. Денес има многу малу записи за јазикот па скоро и да ги нема и оттука е многу тешко да се направи класификацијата на јазикот и за неговото место во индоевропското семејство. Теоријата дека илирскиот јазик е претходник на албанскиот јазик е многу малку веројатна и денес се помалку се прифаќа и отфрла од научниот свет, освен во Албанија каде сѐ уште си тврдат дека се илири.

Илирски
Зборуван во: територија на илирски племиња 
Регион: Западен Балкан од Словенија до Црна Гора
Исчезнување: 6 век
Јазично семејство: индоевропски
 Илирски
Јазични кодови
ISO 639-1: ISO 639-1 is
ISO 639-2: ISO 639-2 (B)  ISO 639-2 (T)
ISO 639-3: id=ISO 639-3 xil ISO 639-3 xil

Илирски зборови уреди

 • abeis, "змии"
 • bagaron, "топло"
 • mandos, "мала куќа"
 • rhinos, "магла"
 • sabaia, sabaium, sabaius, "вид на пиво"
 • Bindus "бог на реката"
 • Bosona, "река Босна"
 • Derbanoí, "дрво"
 • Domator, име
 • Naro: дупка
 • Oseriates, "езера"
 • lacus Pelso, "плабоко"
 • Skenóbardos, блескаво и брада
 • tergitio, "маркет"
 • Teuta, Teutana:име
 • Tómaros, име на планина
 • Volcos, име на река