Окрузи во Јужен Судан

Државите во Јужен Судан.

Окрузите во Јужен Судан се второстепената административна поделба на државата, додека првостепената се сојузните држави на Јужен Судан. Јужен Судан има 10 сојузни држави и 86 окрузи.[1]

Централна ЕкваторијаУреди

Во државата Централна Екваторија се наоѓаат следните окрузи:[2]

 1. Џуба
 2. Каџи Кеџи
 3. Лаиња
 4. Моробо
 5. Терекека
 6. Јеј

Источна ЕкваторијаУреди

Во државата Источна Екваторија се наоѓаат следните окрузи:[3]

 1. Буди
 2. Икотос
 3. Капоета Источен Округ
 4. Капоета Северен Округ
 5. Капоета Јужен Округ
 6. Лафон
 7. Магви
 8. Торит

ЏонглејУреди

Во државата Џонглеј се наоѓаат следните окрузи:[4]

 1. Акобо
 2. Ајод
 3. Гок
 4. Аток
 5. Твик Источен Округ
 6. Дук
 7. Фангак
 8. Пиги
 9. Њирол
 10. Пибор
 11. Почала
 12. Урор
 13. Бома

ЕзераУреди

Во државата Езера се наоѓаат следните округи:[5]

 1. Аверијал
 2. Куејбет
 3. Румбек Централен Округ
 4. Румбек Источен Округ
 5. Румбек Северен Округ
 6. Вулу
 7. Јирол Источен Округ
 8. Јирол Западен Округ

Северен Бахр ел-ГазалУреди

Во државата Северен Бахр ел-Газал се наоѓаат следните окрузи:[6]

 1. Авеил Централен Округ
 2. Авеил Источен Округ
 3. Авеил Северен Округ
 4. Авеил Јужен Округ
 5. Авеил Западен Округ

ЕдинствоУреди

Во државата Единство се наоѓаат следните окрузи:[7]

 1. Абиемном
 2. Гуит
 3. Коч
 4. Лер
 5. Мајиендит
 6. Мајом
 7. Рувенг
 8. Рањиџар
 9. Рубкона

Горен НилУреди

Во државата Горен Нил се наоѓаат следните окрузи:[8]

 1. Балиет
 2. Фашода
 3. Лонгечук
 4. Мабан
 5. Малакал
 6. Мањо
 7. Мајвут
 8. Мелут
 9. Насир
 10. Пајиканг
 11. Ренк
 12. Уланг

ВарапУреди

Во државата Варап се наоѓаат следните окрузи:[9]

 1. Гогријал Источен Округ
 2. Гогријал Западен Округ
 3. Тонџ Источен Округ
 4. Тонџ Северен Округ
 5. Тонџ Јужен Округ
 6. Твик

Западен Бахр ел-ГазалУреди

Првично биле овие окрузи:[10]

 1. Река Џур
 2. Рага
 3. Вау

Денес се следните окрузи во оваа држава:[11]

 1. Боро
 2. Деим Зубеир
 3. Ере
 4. Ката
 5. Кор Гана
 6. Наурџур
 7. Сопо
 8. Убики
 9. Вау

Западна ЕкваторијаУреди

Во Западна Екваторија се следните окрузи:[12]

 1. Езо
 2. Иба
 3. Мариди
 4. Мундри Источен Округ
 5. Мундри Западен Округ
 6. Мволо
 7. Нагеро
 8. Нзара
 9. Тамбура
 10. Јамбио

НаводиУреди

ПоврзаноУреди