Неопредлен број (или „фази“ број, од англ. fuzzy number) е продолжение на еден обичен број во смисла што не се однесува на една единствена вредност, туку на поврзано множество на можни вредности, каде секоја можна вредност има своја „тежина“ помеѓу 0 и 1. Оваа тежина се нарекува функција на припадност. Затоа еден неопределен број е посебен случај на конвексно неопределено множество[1]. Како што неопределена логика е продолжение на Буловата логика (која користи само 'да' и 'не', без ништо помеѓу нив), така неопределените броеви се продолжение на реалните броеви. Пресметките со неопределени броеви овозможуваат работење со неизвесност кај параметрите, својствата, геометријата, првичните услови итн.

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Michael Hanss, 2005. Applied Fuzzy Arithmetic, An Introduction with Engineering Applications. Springer, ISBN 3-540-24201-5

Надворешни врски уреди