Некропола

големи антички гробишта

Некропола се големи гробишта или место за закопување, а терминологијата доаѓа од грчкиот збор nekropolis - "град на мртвите". Покрај ретките примери за употребата на овој термин да се означат модерните гробишта надвор од големите градови, овој збор се користи исклучиво кога се мисли на гробиштата на старите народи, античките и средновековните цивилизации.

Погледа на етрурска некропола (Banditaccia, Cerveteri) во Италија