Некропола

големи антички гробишта

Некропола — големи гробишта или место за закопување. Зборот потекнува од грчкиот збор „некрополис“, што значи: „град на мртвите“. Ретко, овој израз се употребува за да се означат модерните гробишта надвор од големите градови, а најчесто зборот се однесува на гробиштата на старите народи, античките и средновековните цивилизации.

Погледа на етрурска некропола (Banditaccia, Cerveteri) во Италија (2017)

Некрополата како мотив во уметноста и во популарната култура

  • „Радимља“ — песна на српскиот поет Васко Попа.[1]
  • „Некропола“ (англиски: Necropolis) — музички албум на американската група Хантинг лоџ (Hunting Lodge).[2]

Наводи

  1. Васко Попа, Поезија (избор). Скопје: Култура; Београд: Нолит, 1968, стр. 118-119.
  2. Discogs, Hunting Lodge – Necropolis (пристапено на 4 јули 2021)