Отвори го главното мени

Наследување е една од основните особини на живите суштества да во текот на онтогенезата добиваат склоп на важни анатомски и функционални својста од својот вид. Тоа се оние карактеристики кои се пренесуваат по законите на генетиката, иако на наследството му припаѓаат и специјални гени или нивните комбинацији како карактеристики кои настанале со мутација. На потомството со наследувањето се пренесуваат и извесни болестии, недостатоци и пореметувања. Во медицината, развојната психологија, психологијата на личноста и педагошката психологија се водат расправи за проблемот на улогата на наследството и средината, што има важно теориско, но и практично значење.

НаводиУреди

Види уштеУреди