Проблем (од грчко потекло πρόβλημα, „проблема“) — поим што значи научна задача или контроверзно прашање. Во поширока смисла, тоа е задача што го чека решението, контроверзната и сомнителна работа да се реши или загатката.

Поимот „Проблем“ во разни областиУреди