Музеологија

Музеологија (или музејски студии) е изучувањето на организацијата и управата на музеи и музејски збирки.

Музеј на антропологијата во Универзитетот Колумбија

Академските институции нудат дипломи по музеологија.

Постојат разни кариери во рамките на музеологијата како директор на музеј, кустос, едукатор, доцент (волонтер), графички дизајнер, изложбен дизајнер, архивар и конзерватор/реставратор.

Во Република Македонија музеологијата како високо образование се нуди на Институтот за историја на уметност и археологија при Филозофскиот факултет (Универзитет Св. Кирил и Методиј) во Скопје.