Мнесикле, според Плутарх (Перикле, 13) е архитектот на Пропилеите, портата на атинскиот акропол.

Пропилеја на атинскиот Акропол