Архитект е личност којашто се занимава со планирање, проектирање и надгледување при изградба на објекти, архитектонски композиции и комплекси, кои ги задоволуваат социјално- животните и идејно- уметничките потреби и барања на едно општество[1]. Занимавање со архитектура значи обезбедување услуги поврзани со проектирање и изградба на објекти и просторот околу нив. Поимот архитект има старогрчко потекло, потекнува од зборот arkhitekton (arkhi-, главен и tekton, градител)

Професионално, архитектонските одлуки влијаат на животот на луѓето и јавната безбедност, поради што е потребно архитектите да поминат соодветно високо образование за да стекнат со соодветно овластување за проектирање на различни категории на објекти. Условите за добивање на овластувањето се разликува во различни земји согласно нивната легислатива.

Термините „архитект“ и „архитектура“ исто така се користат и во дисциплините пределна архитектура, бродоградителска архитектура, а често и во информациските технологии.

Наводи уреди

  1. Каранаков, Југослав (Скопје, 2002 г). Елементи на проектирање. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Проверете ги датумските вредности во: |date= (help)