Мелодија е низа од тонови со различна висина и трање меѓусебно поврзани во една целина. Обично сите тонови припаѓаат на една скала. Мелодијата обично се повторува повеќе пати во текот на целиот состав или песна.

НаводиУреди

  1. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 104-105.