Мелодија е низа од тонови со различна висина и трање меѓусебно поврзани во една целина. Обично сите тонови припаѓаат на една скала. Мелодијата обично се повторува повеќепати во текот на целиот состав или песна.

Мелодијата „Pop Goes the Weasel

Наводи уреди

  1. Arapska poezija. Beograd: Rad, 1977, стр. 104-105.