Марија Белинг

Марија Елизабет Белинг (24 јуни 1915 во Манхајм ; 1994) — германска оперска субретка, сопрано и глумица.