Македонско Радио 2

Македонско Радио 2 или Радио 2 (од 1992 до 2002 познато под името Радио Херц и Канал 2000) е втората програма на Радио Скопје кое е во склоп на Македонската Радио Телевизија. Со новата програмска шема, радиото се трансформира и емитува претежно рекреативно-забавна програма, со повеќе музички емисии и музика. Втората програма на Македонското радио се слуша во цела Македонија. Емитува 16 часовна програма која започнува од 06 до 22 часот, а потоа се емитуваат емисиите на немнозинските заедници во Македонија со вести на албански јазик, турски, српски, ромски, влашки и босански јазик. На истата фреквенција, од 2 до 6 часот наутро се емитува програмата на Канал 103.