Маглич — тврдина која се наоѓа во близина на градот Кралево, Србија. Тврдината се наоѓа на врвот од брдото, во близина на реката Ибар. Тврдината била изградена во почетокот на 13 век во времето на српскиот крал Стефан Првовенчани, со цел да се одбранат териториите околу тврдината. По заземањето на тврдината од страна на Османлиите, тврдината го изгубила своето значење.

Тврдина Маглич
Maglic-7k.jpg
Општи податоци
ГрадКралево
ЗемјаСрбија

Целиот комплекс се состои од осум кули и две капии, кои меѓусебно се поврзани со ѕид, и опфаќаат вкупна површина од 2.190 метри. Од трите страни на тврдината се наоѓа реката Ибар, додека од четвртата се наоѓа т.н. североисточен крај кој содржи шанец пресечен од карпа. Зад шанецот се издига првата кула (Донжон). На југозападната страна се сместени напоредно три кули, кои го контролираат патот на реката Ибар. Во тврдината се влегува преку првата капија која се наоѓа на северниот дел, помеѓу првата и втората кула, додека вториот влез се наоѓа кај третата кула.