Лична хигиена

Чистотата е половина здравје, затоа е потребна секој човек да ја запази личната хигиена. Под лична хигиена се подразбира чистотата на телото, облеката и местото на живеење. Личната хигиена треба да ја одржуваме поради сочувување на личното здравје, а здрав човек е богат човек.