Ликер е сладок алкохолен пијалак често збогатен со вкус на овошје, тревка, зачин, семе, или некој друг извор на вкус. Зборот ликер потекнува од латинскиот -{liquifacere}- што значи "растворање" или "потопување", а се мисли на растворање на состојките кои му даваат вкус на ликерот. Поголемиот број ликери се слатки, но исто имаат висок процент на алкохол (помеѓу 15% и 40%), што ги вбројува во категорија на жестоки алкохолни пијалаци.

Јегермајстер

Примери на ликери:

Ликерот како тема во уметностаУреди

НаводиУреди

  1. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 39.