Лактација е периодот на доење кај жената, по породувањето.

Мачешко доење