Крушевско

појаснителна страница

Поимот Крушевско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Крушево, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Крушево, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Крушевско , но некогаш и не.

Поврзано уреди