Кристална топка е топка од кристал или стакло за која се верува дека помага при јасновидство.

Фотографија на кристална топка од кварц која најчесто се користи за предвидување.