Косово (појаснување)

појаснителна страница

Косово е име на повеќе места во неколку словено-јазични земји. Доаѓа од името на птицата „кос“.

Карта на места во светот чие име почнува на Косов-