магистер по уметност и докторанд по филозофија и родови студии

ВикиПроект Македонија Овој корисник е член на ВикиПроект Македонија.


ВикиПроект Книжевност Овој корисник е член на ВикиПроектот Книжевност.