Pta345MK
è ѝОвој корисник се залага за задолжителна и бескомпромисна употреба на надредниот знак.