Новинар по вокација, несуден професор по филозофија, свовремено најревносниот sci-fi фан во Македонија, автор на статијата за Станислав Лем на македонската Википедија.