Autobot
srМатерњи језик овог корисника је српски језик.
py Корисникот зборува Python како мајчин јазик..