Константин Опвизантиски катепан на Италија од 1033 до 1038м година. Го заменил Михаил Протоспатар. Записот за стратег со име Лав Оп, испратен во Италија,е веројатно истата личност. Главни извори за неговото управување се Луп Протоспартиј и Anonymi Barensis chronicon. Во ноември 1034 година Константин на манастирот во близна на градот Троја му доделил диплома. Во 1037 година, зиридскиот султан на Тунис, Ел Муиз ибн Бадис, го испратил својот син Абдула да се бори со сицилијанскиот емир Ахмад II ел-Ахал. Ел-Ахал бил поразен и пребегнал кај Константин. Нареднта година Константин го снемува од записите за да биде заменет од Михаил Спондил и подоцна од Никифор Докијан.

  • Gay, Jules (1904). L'Italie méridionale et l'empire Byzantin: Livre II. New York: Burt Franklin..
Претходник
Михаил Протоспатар
Катепан на Италија
1033–1038
Наследник
Михаил Спондил