Коловрат ( фурлански: Colorât , италијански: Colovrat ) е планински гребен на Јулијски Алпи на границата меѓу Словенија и Италија, западно од Толмин и југоисточно од Кобарид . Тоа е географска граница помеѓу долината Соца во Словенија и регионот на Венецијанска Словенија во Италија. Се протега околу 7 км на кота помеѓу 800 и 1150 м.

Поглед на Коловрат од исток. Во предниот дел, селото Врсно во западна Словенија.

Постојат два патишта на гребенот, еден од италијанска страна, достапен од Дренчија и еден од словенечка страна, достапен од селата Ливек и Волче .

Помеѓу 15 и крајот на 18 век, Коловратскиот гребен бил граница помеѓу Хабсбуршката монархија и Венецијанската Република . Помеѓу 1866 и 1918 година, границата меѓу Австроунгарското Царство и Италија исто така се одвивала по истата линија. Помеѓу 1947 и 1991 година, гребенот бил граница меѓу Италија и Југославија .

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди