Коибалски јазик

Коибалскиот јазик бил самоједски јазици зборуван од коибалците во Јужен Сибир. Јазикот подоцна исчезнат со тоа што бил заменет со турски коибалски јазик.